نو دانشجویان

۱۳۹۹/۰۸/۲۳ 320 بازدید

نشریه بسیج دانشجویی

۱۳۹۸/۰۸/۱۸ 495 بازدید

تغییر زمان انتخابات

۱۳۹۹/۰۷/۲۲ 305 بازدید

تغییر تاریخ انتخابات

۱۳۹۹/۰۷/۲۲ 262 بازدید

انتخابات کانون ها فرهنگی

۱۳۹۹/۰۷/۷ 346 بازدید

انتخابات کانون های فرهنگی و هنری

توسعه و تعمیق فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح دانشجویان و سامان بخشی آن فعالیت ها به منظور افزایش...

انتخابات انجمن های علمی

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههای کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی...