اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تغییر تاریخ برگزاری جشن فارغ التحصیلی

تغییر تاریخ برگزاری جشن فارغ التحصیلی

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

بازدید از نمایشگاه کتاب تهران

بازدید از نمایشگاه کتاب تهران

جلسه دبیران جدید انجمن های علمی با مسئولین فرهنگی دانشگاه

جلسه دبیران جدید انجمن های علمی با مسئولین فرهنگی دانشگاه

مسابقات سراسری قرآن کریم در دانشگاه

مسابقات سراسری قرآن کریم در دانشگاه

اعلام برگزیدگان مسابقات سراسری قران کریم مرحله دانشگاهی

اعلام برگزیدگان مسابقات سراسری قران کریم مرحله دانشگاهی

نتایج انتخابات انجمن های علمی

نتایج انتخابات انجمن های علمی

اولین یادواره شهید گمنام در دانشگاه

اولین یادواره شهید گمنام در دانشگاه

اولین یادواره شهید گمنام

اولین یادواره شهید گمنام

برگزاری انتخابات انجمن های علمی

برگزاری انتخابات انجمن های علمی

همایش وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه صنعتی سیرجان

همایش وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه صنعتی سیرجان

برگزاری پنجمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید در دانشگاه صنعتی سیرجان

برگزاری پنجمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید در دانشگاه صنعتی سیرجان

برگزاری جشن بزرگ هفته وحدت و روز دانشجو در دانشگاه صنعتی سیرجان

برگزاری جشن بزرگ هفته وحدت و روز دانشجو در دانشگاه صنعتی سیرجان

سیر رشد و توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان

سیر رشد و توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان

۳۵۰۰ دانشجو در دانشگاه صنعتی سیرجان در حال تحصیلند.

۳۵۰۰ دانشجو در دانشگاه صنعتی سیرجان در حال تحصیلند.

خبر نمونه شماره چهار

خبر نمونه شماره چهار

خبر نمونه شماره سه

خبر نمونه شماره سه

خبر نمونه شماره دو

خبر نمونه شماره دو