خبرها و رویدادها
خبرنامه جمعه، ۴ مهر ۱۳۹۹
عضویت دوشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
انتخابات دوشنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۹
نتایج انتخابات دوشنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۹
انتخابات چهارشنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۹
برگزیده مسابقه سه‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری مسابقه سازه های ماکارونی سه‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
مراسم روز دانشجو دوشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۷
جزء خوانی آنلاین قرآن کریم چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مسابقه کرونا و خلاقیت چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تقدیر از دانشجویان فعال بسیجی چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷
نشریه بسیج دانشجویی شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸
نامزدی انتخابات انجمن های علمی سه‌شنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
راهپیمایی شنبه، ۲ آذر ۱۳۹۸
اطلاعیه حافظان کل قرآن کریم شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۸
دیدار ریاست جمهوری شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸
راهپیمایی 13 آبان یک‌شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۸
مراسم معارفه نودانشجویان شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۸
اطلاعیه های فرهنگی دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸