نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات انجمن های علمی

برگزاری انتخابات انجمن های علمی


انتخابات انجمن های علمی سه شنبه مورخ 96/12/15 ساعت 9 صبح تا 15بعد از ظهر در محل سالن امتحانات برگزار می گردد.