نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر تاریخ برگزاری جشن فارغ التحصیلی

تغییر تاریخ برگزاری جشن فارغ التحصیلی


تغییر تاریخ برگزاری جشن فارغ التحصیلی

به اطلاع دانشجویانیکه برای جشن فارغ التحصیلی ثبت نام کرده اند میرساند تاریخ برگزاری جشن به  1397/04/05 تغییر کرد.