نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر زمان انتخابات

تغییر زمان انتخابات


تغییر زمان انتخابات

به اطلاع می رساند زمان انتخابات کانون های فرهنگی و هنری از تاریخ 99/07/25 به تاریخ 99/07/29 ساعت 9 صبح تا ساعت21 شب تغییر یافت.