نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دانشگاهی رویش

جشنواره دانشگاهی رویش


جشنواره دانشگاهی رویش

معاونت فرهنگی قصد برگزاری جشنواره دانشگاهی رویش را دارد لذا از دانشجویان علاقه مند به شرکت در این جشنواره بصورت فردی و گروهی تقاضا می شود آثار و دستاوردهای خود را به امور فرهنگی جهت داوری تا 20/09/97 تحویل نمایند.ضمنا" جهت اطلاعات بیشتر به آیین نامه و دستورالعمل این جشنوارزه در لینک زیر مراجعه فرمایید.

/documents/29174/0/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4