نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان تندیس ملی فداکاری دانشجویان

فراخوان تندیس ملی فداکاری دانشجویان


فراخوان تندیس ملی فداکاری دانشجویان

دانشجویان واجد شرایط ذیل جهت ارائه مدارک به امور فرهنگی تا 15/08/97 مراجعه فرمایند

1- خدمات پیشگیرانه و امدادرسانی داوطلبانه در سوانح،حوادث و رخدادهای طبیعی و غیر طبیعی

2- انجام فعالیتهای داوطلبانه در امور خیریه

3- انجام فعالیتهای داوطبانه در حوزه های سلامت و توانبخشی

4- حضور داوطلبانه در دفاع از کیان کشور و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی

5- مشارکت داوطلبانه در سازندگی،آبادانی و محرومیت زدایی کشور

6- انجام فعالیتهای داوطلبانه در حفاظت از محیط زیست

7- تامین ارگانهای حیاتی بیماران نیازمند از طریق اهدا خوان و عضو

لازم به ذکر است دانشجویانی می توانند در این آیین شرکت کنند که رسما و طبق ضوابط قانونی تا پایان نیم سال دوم سال برگزاری (تا پایان شهریورماه) دانشجو باشد.