نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم معارفه ورودیهای جدید

مراسم معارفه ورودیهای جدید


مراسم معارفه ورودیهای جدید

مراسم معارفه ورودیهای جدید دوشنبه مورخ 1397/07/16 ساعت 10 صبح در محل سالن امتحانات برگزار می گردد.