نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم معارفه ورودیهای جدید

مراسم معارفه ورودیهای جدید

مراسم معارفه ورودیهای جدید دوشنبه مورخ 1397/07/16 ساعت 10 صبح در محل سالن امتحانات برگزار می گردد.