نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه سرود دانشگاهی

مسابقه سرود دانشگاهی


مسابقه سرود دانشگاهی

به نام خدا

معاونت فرهنگی و اجتماعی قصد برگزاری مسابقه سرود دانشگاهی دارد لذا از علاقه مندان به شرکت در این مسابقه خواهشمندیم آثار خود را تا تاریخ 97/08/20 به امور فرهنگی واقع در ساختمان عمران تحویل دهند.