نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج انتخابات انجمن های علمی

نتایج انتخابات انجمن های علمی


نتایج انتخابات انجمن های علمی

نتایج انتخابات انجمن های علمی به شرح ذیل اعلام می گردد:

      انجمن علمی مهندسی مکانیک                انجمن علمی مهندسی شیمی                        انجمن علمی مهندسی کامپیوتر                 انجمن علمی نقشه برداری                                  انجمن علمی مهندسی برق           

      1- آقای محسن باهری                       1- آقای سجاد بادرنگین                              1- آقای محمدرضا فیروزآبادی          1- آقای محمد جاویدی                           1- آقای رضا جاویدی

      2- آقای پوریا محمودآبادی                   2- آقای محمد نفری                                 2- آقای مجیدرضا سرپوش              2- آقای محمد عباسی                            2- آقای محمد بهمنی   

      3- آآقای محمد محمودآبادی            3- آقای شایان جلیل پیران                          3- خانم فاطمه قره چاهی                 3- آقای علی بابایی                                  3- خانم فاطمه اسدی زیدآبادی

      4- آقای علیرضا ناصری                     4- آقای محمد امیری                                    4- آقای علیرضا روستا                    4- آقای محمدمهدی کشتکار                  4- خانم محدثه حسینی فر

     5- آقای سهیل خواجه حسنی                  5- آقای رضا بگدلی                                 5- آقای امید مجیدی                       5- آقای حسین احمدپور معروف نژاد         5- آقای سیدحسین حسینی