نو دانشجویان

۱۳۹۹/۰۸/۲۳ 124 بازدید

نشریه بسیج دانشجویی

۱۳۹۸/۰۸/۱۸ 349 بازدید

تغییر زمان انتخابات

۱۳۹۹/۰۷/۲۲ 177 بازدید

تغییر تاریخ انتخابات

۱۳۹۹/۰۷/۲۲ 159 بازدید

انتخابات کانون ها فرهنگی

۱۳۹۹/۰۷/۷ 217 بازدید

انتخابات کانون های فرهنگی و هنری

توسعه و تعمیق فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح دانشجویان و سامان بخشی آن فعالیت ها به منظور افزایش...

انتخابات انجمن های علمی

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههای کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی...